Szanowni Państwo,
Choroby infekcyjne przez wiele lat były postrzegane jako problem z przeszłości. W XXI wieku problem zakażeń nie tylko nie został rozwiązany, ale staje się coraz bardziej skomplikowany i wymagający działań systemowych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wciąż nie uporaliśmy się z chorobami znanymi od starożytności, a na horyzoncie pojawiły się nowe czynniki zakaźne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Problem infekcji stał się istotnym zagadnieniem dla lekarzy różnych specjalności. Dotyczy to zwłaszcza zajmujących się pacjentami, u których na skutek choroby ryzyko zakażenia rośnie, a jego skutki mogą być szczególnie groźne. Również stosowanie coraz bardziej agresywnych terapii lub leczenia opartego na ingerowaniu w system immunologiczny człowieka wiąże się z możliwością wystąpienia groźnych infekcji.

Mając powyższe na uwadze pragniemy zaprosić Państwa do uczestniczenia w II Lubelskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, którą zatytułowaliśmy „Problemy Infekcyjne w hematologii i nefrologii”. To właśnie koledzy reprezentujący te specjalności medyczne bardzo często stykają się z problemami infekcyjnymi u swoich pacjentów. Olbrzymi postęp, jaki dokonał się w zakresie terapii przeciwnowotworowych oraz tzw. terapii biologicznych, sprawił, że wprawdzie możliwe stało się leczenie chorób wcześniej nieuleczalnych, ale okupione to zostało zwiększonym ryzykiem infekcji. Ponadto badania ostatnich lat wskazują na możliwe związki patogenetyczne pomiędzy zakażeniem niektórymi drobnoustrojami i rozwojem chorób hematologicznych oraz chorób nerek. Konieczność częstych hospitalizacji pacjentów nefrologicznych, w tym dializowanych oraz hematologicznych wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem zakażeń szpitalnych.

Chcemy zaprosić do Lublina znakomitych lekarzy i naukowców, będących autorytetami w swoich dziedzinach. Wierzymy, że spotkanie infekcjologów, hematologów, nefrologów oraz przedstawicieli innych specjalności zaowocuje twórczą wymianą myśli i przysłuży się lepszej współpracy, bez której sukces końcowy wydaje się niemożliwy do osiągnięcia.

Jednocześnie chcemy Państwu pokazać, jak pięknym miastem jest Lublin.  Wierzymy, że znajdą Państwo czas aby choć na chwilę poddać się urokowi naszego miasta.
 
dr hab. n. med. Krzysztof TomasiewiczPATRONAT NAUKOWY


Choroby infekcyjne i Hepatologia

Dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Nefrologia:

Prof. dr hab. n. med. Michał Paweł Nowicki

Hematologia

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Dr hab. n. med. Marek Hus


PATRONAT HONOROWY


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop